Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Kalastusväline Oy (0870507-2)
Harjuntausta 1
Lielahti, Tampere 33400

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juha Lehtonen
Puhelin +358 010 2351 500
Sähköposti info@kalastussuomi.fi

REKISTERIN NIMI

Tampereen Kalastusväline Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kalastus-Suomen asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen, ostanut Kalastus-Suomesta takuunalaista tavaraa ja/tai osallistuu Kalastus-Suomen järjestämään tapahtumaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tampereen Kalastusväline Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tampereen Kalastusvälineen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme ja uutiskirjeissä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tampereen Kalastusvälineen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tampereen Kalastusväline Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tampereen Kalastusväline Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää keräystavasta riippuen seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten toimittajan seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tampereen Kalastusväline Oy:n käytössä, paitsi Tampereen Kalastusväline Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen (esim. uutiskirje).Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tampereen Kalastusväline Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Uutiskirjeen tuottaman palvelun suhteen henkilön sähköpostiosoite (ilman muita tietoja) voidaan siirtää palveluntarjoajan mahdollisesti EU:n ulkopuolella sijaitsevalle serverille GDPR-asetuksen mukaisesti, jolloin henkilöllä on oikeus saada tietoonsa ja / tai poistaa tietonsa niin halutessaan.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tampereen Kalastusväline Oy:n sisäisten ylläpito-ohjelmien käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla ja turvaluokitellulla palvelimella.

Kaikissa kysymyksissä voitte huoletta ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (yllä).